Christiaan
Bakker

About

De plek waar je een gebouw binnenkomt zet de toon voor de rest van een gebouw. Vroeger gold de ingang als het rijkst gedecoreerde onderdeel van de façade. Het ontwerp werd bepaald door de status en wensen van de gebruiker. Een gebouw kreeg zo zijn eigen identiteit.

Dan raakt een gebouw in onbruik. De gebruikers zijn vertrokken. Er ontstaat leegstand. Een nieuwe gebruiker betrekt het gebouw en geeft het een nieuwe functie. Maar de oorspronkelijke identiteit komt niet overeen met de identiteit van de nieuwe gebruiker. De oplossing hiervoor is een tijdelijke ingang. De ingang zet immers de toon voor de rest van het gebouw. Tijdelijke ingangen spelen met de overgang tussen binnen en buiten. Ze geven de transformatie weer van passief naar actief gebruik en creëren een tijdelijke, nieuwe identiteit voor de tijdelijke, nieuwe gebruiker. Bovendien lokken ze op onconventionele wijze de interactie uit tussen binnen en buiten.

Christiaan Bakker ontwierp een nieuwe esthetiek voor tijdelijke ingangen en doorgangen. De 27 verschillende prototypes zijn onder te verdelen in vier categorieën: Blikopeners, Verbinders, Uitsluiters en Begrenzers.

Blikopeners zijn ingangen met een uitroepteken. De toegang tot een gebouw wordt op unieke wijze geaccentueerd door de toevoeging van een ruimtelijk element.

Verbinders ontsluiten gebouwen die normaalgesproken door hoogteverschil of gesloten muren niet toegankelijk zijn. Verbinders bieden de mogelijkheid om op onalledaagse wijze ruimtes te betreden waardoor er nieuwe routes in het gebouw ontstaan.

Uitsluiters geven de buurt een nieuwe faciliteit in de façade van een leegstaand gebouw terwijl het gebouw verder afgesloten blijft voor het publiek. Op die manier wordt private ruimte terug gegeven aan het publieke domein.

Begrenzers sluiten doorgangen af met behoud van de openheid en het zicht op de ruimte erachter. In tegenstelling tot een doodlopend einde wordt de grens tussen toegankelijk en ontoegankelijk geaccentueerd.

Binnen deze nieuwe esthetiek van tijdelijke ingangen bestaat een variëteit aan mogelijkheden en persoonlijke bijdragen. De tijdelijkheid en flexibiliteit staan daarbij voorop. Elke doorgang wordt aangepast aan de locatie. Met dit concept beoogt Christiaan Bakker het gebruik van ongebruikte ruimte te stimuleren en de leegstand een impuls te geven. Deze catalogus geeft een overzicht van de tijdelijke doorgangen en is een aanknopingspunt voor de implementatie ervan. Laat je inspireren en vooral, kom binnen.

Balk benadrukt de ingang door middel van een soepele contrabeweging: terwijl de deuren naar binnen openen bewegen de gemonteerde balken naar buiten. Balk maakt zo de ingang beter zichtbaar en creëert een uitnodigende zichtlijn van buiten naar binnen en vice versa.

Oogkleppen accentueert de ingang en creëert zowel richting als ruimte. Bij het openen van de deuren bewegen de balken waaraan de kleppen zijn bevestigd naar buiten. Er ontstaat een bewegingsruimte tussen de deur, balken en kleppen die de grens tussen binnen en buiten vervaagt. De kleppen functioneren tevens als vensterverduistering.

Mast visualiseert de ingebruikname van een leegstaand pand. Zoals de bergbeklimmer met een vlag zijn territorium claimt, zo claimt de tijdelijke gebruiker met Mast het leegstaande pand. De deur opent op unieke wijze en creëert zo een brug naar het publieke domein.

Uitrijdeur verplaatst de façade een paar meter naar buiten en bezet zo de publieke ruimte. De grens tussen binnen en buiten, tussen privé en publiek, wordt verplaatsbaar waardoor er een interpreteerbare tussenruimte ontstaat.

Aanhangwagen is een solide, architectonische toevoeging aan de façade die de ingang een nieuwe richting geeft. Er ontstaat een contrast in het zware volume en de verrijdbaarheid van de wagen. De tijdelijkheid wordt benadrukt door de mogelijkheid het meubilair met Aanhangwagen te verplaatsen.

Deze met gordijn afgesloten doorgang benadrukt de beslotenheid van de ruimte erachter.

Fuik verlengt de beweging van de ingang. Door de gevouwen constructie worden er met een beweging - het openen van de deur - nieuwe bewegingen uitgelokt. Fuik omringt de bewegingsruimte van de ingang terwijl het tegelijkertijd het rechtstreekse zicht naar binnen belemmert.

Platdak voorziet in een afdakje bij de ingang maar niet recht erboven. Het afdakje werkt beschermend, behalve kort voor binnenkomst. Dit zorgt voor een extra bewustwording van die beschermende werking.

Deurpet zorgt voor een eerste bescherming tegen zon, regen en wind bij het naar binnen resp. naar buiten gaan. Als accessoire boven de ingang trekt Deurpet de aandacht van de voorbijganger en laat, in tegenstelling tot de uitspraak “iets onder de pet houden”, zien dat er in het pand iets gaande is.

Bord belet de bezoeker in eerste instantie naar binnen. Het openen van de deur leidt tot het uitklappen van een bord op ooghoogte. De eerste, verkennende blik in de ruimte wordt belemmert. Dit benadrukt de ontoegankelijkheid van de te private ruimte. Door onder het bord door te kijken, wordt de bezoeker uitgenodigd er onder door te kruipen en zo de ruimte te betreden.Boedelbak is een technisch hoogstandje. De poten van Boedelbak verlengen in diagonale lijn waardoor deze als een transformer in een trap verandert. Boedelbak maakt ruimtes op de eerste verdieping toegankelijk en biedt als tijdelijke ingang nieuwe looproutes door het gebouw.

Caravan is een versmelting van twee bestaande objecten – een caravan en een trap – en is ondanks het surrealistische goed leesbaar. De twee vergroten elkaars vrijheid: de mobiliteit van de caravan wordt de mobiliteit van de trap; de betreedbaarheid van de trap wordt de betreedbaarheid van de caravan.

Koppelstuk verbindt op een nieuwe manier twee ruimtes die door een derde ruimte gescheiden worden, met behoud van de ruimtelijkheid. Door het liggend verplaatsen in de tunnel wordt de binnenkomst verticaal in plaats van horizontaal beleefd. De verplaatsing is hoorbaar maar niet zichtbaar. Koppelstuk is ideaal wanneer een gebouw met meerdere mensen gedeeld wordt en versterkt de verbondenheid.

Dakkapel is een eenpersoonslift die het dak – een ontoegankelijke ruimte – toegankelijk maakt en zo de dimensie van het gebouw vergroot. Door de toevoeging van een dakje op de lift ontstaat er een nieuw huisje, een huisje op een huis.

Bankje maakt van een afgesloten stukje binnenruimte een openbaar zitje inclusief elektriciteitsaansluiting. Privé verandert in publiek waardoor er een sociale ontmoetings– plek gecreëerd wordt. Bankje geeft omwoners een comfortabele plek om bij elkaar te komen
of de omgeving te aanschouwen.

Wasbak voorziet omwoners van drinkwater. In het Osmaanse Rijk dat vanuit Istanbul geregeerd werd, was het heel gebruikelijk dat de sultan – als goede daad – omwoners van water voorzag door middel van zogenaamde sabils. Deze rijkgedecoreerde maar kleine constructies waren voorzien van een ondergronds waterbassin. Door de grote, ornamentrijke vensters kregen omwoners water aangereikt.

Buitendouche creëerd een publieke toegankelijkheid van de private ruimte. Private ruimte in twee opzichten. Ten eerste geeft Buitendouche letterlijk een stuk van de private ruimte terug aan het publieke domein. Ten tweede is de faciliteit, zich douchen, zeer persoonlijk. Dit wordt versterkt door het feit dat er maar een douche aanwezig is. Hierdoor wordt de omgeving ineens op een andere, recreatieve manier bekeken.

De concave, verrijdbare muur verlegt de grens tussen binnen en buiten, tussen privaat en publiek. Als een bushokje creëerd Abri wacht– ruimte of onderdak in het bestaande pand en biedt beschutting tegen weer en wind.

Een bar of toog in een café is bedoeld als afscheiding tussen ervoor en erachter. De mensen die zich ervoor bevinden, vervullen een andere functie dan de mensen erachter. Op die manier verandert Bar de blik op de perceptie van de ontoegankelijke ruimte, terwijl Bar tegelijkertijd uitnodigt tot sociale interactie.

Barman lijkt erg op Bar, alleen is de positie die de bezoeker inneemt plots die van barman in plaats van barbezoeker. Hierdoor ontstaat een andere machtsverhouding ten opzichte van de mensen die zich voor de bar bevinden en ervaart men de ruimte op een nieuwe manier.

Kinderhekje, bedoeld voor grote mensen, biedt de mogelijkheid een gesloten deur te openen zonder dat dit direct toegang geeft tot de ruimte erachter. De veiligheid van zowel de bezoeker als de afgesloten ruimte blijft behouden met behoud van het uitzicht en de openheid.

Uithangtafel maakt van de deur een tafel die in de deuropening hangt. Op die manier sluit Uithangtafel de doorgang af terwijl ze tegelijkertijd uitnodigt tot samen eten en drinken, lezen of een spel spelen.

Uitkijkpost biedt een kijkje in een gevaarlijke of onbegaanbare ruimte die interessant is om te zien. De negatieve associatie met “verboden toegang” wordt omgezet in een positieve, haast toeristische ervaring.

Boomstammetje functioneert als een blokkade. De zwaarheid en massa van de boomstam staan in schril contrast met de mobiliteit van de wielen. De boomstam creëert bovendien een kijkrichting de ruimte in.

caravan
caravan
caravan2
caravan
caravan
caravan2
mast
mast
mast
uitrijdeur
uitrijdeur
uitrijdeur
aanhangwagen
aanhangwagen
aanhangwagen
coulisse
coulisse
coulisse
fuik
fuik
fuik
platdak
platdak
platdak
deurpet
deurpet
deurpet
bord
bord
bord
boedelbak2
boedelbak2
boedelbak3
boedelbak2
boedelbak2
boedelbak3
boedelbak4
caravan1
caravan1
caravan2
koppelstuk
koppelstuk
koppelstuk
dakkapel
dakkapel
dakkapel
bankje
caravan1
buitendouche
buitendouche
buitendouche
abri
abri
abri
bar
barman
barman
barman
kinderhekje
kinderhekje
kinderhekje
uithangtafel
uithangtafel
uithangtafel
uitkijkpost
uitkijkpost
uitkijkpost
boomstammetje
boomstammetje
boomstammetje

.